Blog

Miten hallitusohjelma lupaa vahvistaa ikääntyneiden oikeuksia? (20.6.2019)

Vanhuspalveluiden kriisi on ollut otsikoissa pitkin kevättä. Ympärivuorokautisen hoidon laadussa on todettu vakavia puutteita ja kotihoidon kattavuus sekä työolosuhteet ovat heikentyneet. Tarve itsemääräämisoikeutta ja vapauden rajoitustoimenpiteitä koskevalle lainsäädännölle on todettu jo lähes 20 vuotta sitten. Nykyinen kansallinen muistiohjelma päättyy ensi vuonna eikä uudesta ole vielä

Jokaisella on oikeus riittävään elintasoon (10.12.2018)

Köyhyys on keskeinen ihmisoikeusongelma ja eriarvoisuutta aiheuttava tekijä maailmassa. Köyhyydellä on laaja-alaiset seuraukset ja se heikentää olennaisesti käytännössä kaikkien ihmisoikeuksien toteutumista. Köyhyys on myös monien konfliktien taustasyynä. Köyhyyden ratkaisemiseen tarvitaan laaja-alaisia toimia niin kansainvälisesti kuin kansallisesti, Köyhyys ei ole vain kehitysmaiden ongelma,

Databaser för asylsökanden och migranter – hur mänskliga rättigheter påverkas (7.12.2018)

Världen och samhället har på många sätt radikalt förändrats sen FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948. Till de mer dramatiska förändringarna hör digitaliseringen av samhället. Digitaliseringen inverkar på rätten till privatliv, vilken inbegriper rätten till skydd av personuppgifter. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna säger i artikel 12 att ingen får utsättas

Mänskliga rättigheter är ingen åsiktsfråga (5.12.2018)

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna godkändes för precis 70 år sedan och följdes av de första internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Varje människa har rätt att åtnjuta mänskliga rättigheter. De har inte utformats för att gälla endast en viss grupp eller medborgare i ett visst land. Den nationella lagstiftningen får inte stå i konflikt med internationella

Perus- ja ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä (5.12.2018)

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus hyväksyttiin tasan 70 vuotta sitten, ja sitä seurasivat ensimmäiset kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Jokaisella ihmisellä on oikeus nauttia ihmisoikeuksista. Niitä ei ole luotu koskemaan vain tiettyä ryhmää tai tietyn maan kansalaisia. Kansallinen lainsäädäntö ei saa olla ristiriidassa valtion voimaan saattamien kansainvälisten sopimusten kanssa.

News

10th anniversary of the Charter of Fundamental Rights: Council reaffirms the importance of EU common values

8/10/2019
The Council of the European Union adopted conclusions on the occasion of the 10th anniversary of the Charter of Fundamental Rights. The conclusions reaffirm that the Union is based on common values such as respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These rights are a cornerstone of the European Union and must be fully respected by all member states and the EU institutions.

A re­de­signed ma­ter­ial re­pos­it­ory for demo­cratic cit­izen­ship and hu­man rights education sup­ports teach­ers

8/10/2019
Democracy, collective impact, sustainable development, hate speech – how should schools teach and discuss these matters with pupils of varying ages?

Pro­tect­ing hu­man rights at school is not a matter of opin­ion – A course on demo­cratic cit­izen­ship and hu­man rights education provided teacher stu­dents with know­ledge and cour­age

8/10/2019
Hate speech, climate change, polarization. How do schools react to societal change? Studies in democratic citizenship and human rights provide teachers with the skills required to discuss such questions. A pilot course on the topic was commended by teacher students.

Statements and Submissions

HRC submits its report to UN Committee against Torture

4/7/2019
Submission is the first part of the simplified reporting procedure on the implementation of the Convention against Torture.

HRC submitted report the implementation of the Istanbul Convention

3/7/2018
The HRC submitted its report to the GREVIO on the implementation of the CoE Istanbul Convention
RSS ATOM